2001 – Eigen onderneming.

Tonnie Bouman is in juli 2001 gestart met een eigen onderneming, genaamd Bouwie Handelsonderneming (hierna Bouwie).
Hij verdeelde zijn tijd tussen zijn eigen onderneming en een loondienstbetrekking.
De onderneming was toen nog gevestigd in een schuur aan huis (toenmalig woonadres te Eethen) en bestond uit de handel in Land Rover en Land Rover onderdelen en de verkoop van domeingoederen o.a. legerschoenen en camouflagenetten.

   

2005

Eind 2005 heeft Bouwie vanuit een opslagloods bij zijn huis, zijn verkoop verlegt naar laminaatvloeren en dit de jaren daarna verder uitgebouwd met vloerdelen, plinten, binnen- en buitendeuren, ondervloeren, plaatmateriaal etc.

2006 – De eerste bedrijfshal.

In februari 2006 heeft hij in Eethen een bedrijfshal gehuurd, omdat de opslagloods inmiddels te klein was geworden.
In juni 2006 is hij gestopt met zijn loondienstbetrekking en als zelfstandig ondernemer verder gegaan.

    

  

2007 – Verhuizing naar Giessen (hal 1 en 2)

Doordat de bedrijfshal in Eethen te klein werd heeft Bouwie in juli 2007 2 hallen in Giessen gekocht met een totale grote van 1250 m²

   

2008 – Uitbreiding met hal 3 en 4

Al snel bleek dit pand te klein te zijn door de snelle stijging van de activiteiten. Verdere omzetstijging maakte het daarom ook mogelijk mogelijk om in februari 2008 de andere helft van het bedrijfspand te kopen. De totale grote kwam hiermee op 2500 m²

    

 

2011 – Eerste gesprekken aankoop mega pand Veen

In de jaren na 2008 blijft Bouwie groeien en daarmee komt ook de noodzaak om nogmaals uit te breiden, in deze periode worden diverse panden bekeken en uiteindelijk valt de keuze op het huidige pand te Veen. In 2011 vonden de eerste gesprekken plaats over de aanschaf van voormalig timmerfabriek van Alphen. Het heeft echter tot 2013 geduurd voordat alle activiteiten volledig zijn verhuisd naar Veen. Uit deze periode een aantal foto’s en een krantenartikel uit ons archief:

         

 2013 – Opening in Veen

In september 2013 is de bedrijfspand in Giessen definitief verkocht en het bedrijfspand van de voormalige Timmerfabriek Van Alphen aan de Veensesteeg 16-b te Veen gekocht, waar Bouwie de beschikking heeft over een terrein van 18.000 m2, met daarop een loods van 8.800 m2.
In dit bedrijfspand kan de verkoopruimte worden verdriedubbeld en kan het buitenterrein worden gebruikt voor de verkoop van tuin- en buitenhout, wat extra omzet gaat genereren. Tevens kan door de grotere verkoopruimte het assortiment worden uitgebreid en kunnen de ingekochte partijgoederen veel efficiënter worden opgeslagen en verwerkt. Ook wordt het assortiment steeds breder, waar er eerder enkel outlet goederen gevonden konden worden is Bouwie nu ook de plek voor Tafels, stoelen, (eiken) panelen en nog veel meer!

  

  

2015 – Start eigen import

Doordat Bouwie in unieke producten in het assortiment wilde aanbieden, was in 2015 het plan om eigen producten te gaan importeren met leveranciers verspreid over heel de wereld! Wat begon met simpele import van  producten uit omringende buurlanden groeide uit tot een mondiale import vanuit landen zoals Rusland, India etc. Deze Import heeft al veel unieke producten en ervaringen opgeleverd en ook verrassende souvenirs zoals een Russische militaire transport helicopter.